Tag Archives: nạc vai bò

Nạc vai
Mã sản phẩm: SP024 Giá: Liên hệ Giới thiệu sản phẩm: Nạc vai bò là phần thịt không xương lớn nhất ở phần lưng trước của bò. Miếng thịt này có nhiều loại cơ như: Latissimus dorsi, Infraspinatus, Supraspinatus, Triceps brachii và một phần của superficial pectoral sau khi phần cơ này được cắt dọc Continue Reading