Tag Archives: Nạc đùi gọ

Nạc đùi gọ
Mã sản phẩm: SP009 Giá: Liên hệ Giới thiệu sản phẩm: Là phần thịt lấy ra từ cơ ngoài của đùi bao gồm 3 phần bắp bò lồng với nhau chứa các mô mỡ và da.