Tag Archives: gàu bò

Gàu / Ức bò
Mã sản phẩm: SP016 Giá: Liên hệ Giới thiệu sản phẩm: Là phần thịt được tách ra từ phần ức bởi một đường cắt giữa đốt sườn thứ 5 và 6 hoặc cắt từ góc phải bả vai đến phần đầu tiên trên ống khuỷu.