Categories
Sản phẩm

Rib-eye

Mã sản phẩm: SP020
Giá: Liên hệ

Giới thiệu sản phẩm:

Rib-eye là những miếng thịt không xương chứa những cuộn cơ tròn và được  lóc ra từ đốt sống cuối của xương sườn.