Categories
Sản phẩm

Nạc vai

Mã sản phẩm: SP024
Giá: Liên hệ

Giới thiệu sản phẩm:
Nạc vai bò là phần thịt không xương lớn nhất ở phần lưng trước của bò. Miếng thịt này có nhiều loại cơ như: Latissimus dorsi, Infraspinatus, Supraspinatus, Triceps brachii và một phần của superficial pectoral sau khi phần cơ này được cắt dọc đường nối tự nhiên của nó. Toàn bộ xương và sụn đã được loại bỏ.