Categories
Sản phẩm

Nạc đùi gọ

Mã sản phẩm: SP009
Giá: Liên hệ

Giới thiệu sản phẩm:

Là phần thịt lấy ra từ cơ ngoài của đùi bao gồm 3 phần bắp bò lồng với nhau chứa các mô mỡ và da.