Categories
Sản phẩm

Gàu / Ức bò

Mã sản phẩm: SP016
Giá: Liên hệ

Giới thiệu sản phẩm:

Là phần thịt được tách ra từ phần ức bởi một đường cắt giữa đốt sườn thứ 5 và 6 hoặc cắt từ góc phải bả vai đến phần đầu tiên trên ống khuỷu.